Home » Nieuwsberichten » Berichtgeving LSVB tendentieus

Berichtgeving LSVB tendentieus

01 mei 2017

                     

Persbericht

Berichtgeving LSVB tendentieus

Vanmorgen berichtten veel kranten over vermeende misstanden bij kamerverhuurders. De berichtgeving is tendentieus, niet representatief  en zwaar overtrokken, aldus Vastgoed Belang, de brancheorganisatie voor particuliere beleggers in vastgoed. Vastgoed Belang plaatst grote vraagtekens bij de beweringen van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB). Het onderzoek waarop de LSVB die bewering baseert is alles behalve representatief.

In Nederland zijn 364.000[1] studenten uitwonend. Slechts een selecte groep van 6.200[2] studenten (en dus niet 6.700 zoals vermeld in het persbericht van LSVB) heeft de moeite genomen uit eigen beweging deel te nemen aan het onderzoek. Dat is slechts 1,7% van alle uitwonende studenten en bovendien een specifieke groep die niet aselect is gekozen. LSVB legt in het rapport dan ook géén verantwoording af over de representativiteit van het onderzoek.

Overigens gaat het niet aan een hetze te voeren tegen particuliere verhuurders. Zoals LSVB zelf in het rapport aangeeft komt het bij alle verhuurders, zelfs bij studentencorporaties, voor dat studenten bereid zijn meer voor een kamer te betalen dan de huurprijs volgens het volstrekt vermaledijde puntenstelsel voor kamers. Dat heeft mogelijk alles te maken met het feit dat  studenten over het algemeen het liefst in de centra van studentensteden willen wonen en ook bereid zijn daar iets meer voor te betalen dan voor een kamer in een buitenwijk. Vanuit het oogpunt van leefbaarheid rantsoeneren veel studentensteden de mogelijkheid om panden in de binnensteden te exploiteren als studentenpand. Dat creëert schaarste en maakt dat panden op gewilde locaties kostbaar zijn. Dat zal zich moeten vertalen in rendabele huurprijzen. De puntentelling voor kamers maakt echter volstrekt geen onderscheid tussen gewilde en minder populaire kamers. Daarmee is het  puntenstelsel voor kamers nou een typisch voorbeeld van wetgeving die niet meer voldoet aan de maatschappelijke werkelijkheid en bovendien uniek is in heel Europa. Het gevaar is dat het steeds minder aantrekkelijk wordt om te investeren in studentenkamers en de schaarste aan kamers gaat toenemen. De eerste signalen van kamerverhuurders die hun panden leeg maken en ombouwen naar zelfstandige woningen voor de vrije huursector hebben de vereniging al bereikt. Indien die trend zich voortzet, dan  zal een  toekomstige generatie studenten daar onherroepelijk het slachtoffer van worden.

Tenslotte merkt Vastgoed Belang op dat Nederland contractvrijheid kent voor woonruimte. Als partijen een huurprijs met elkaar afspreken die ligt boven de huurprijs volgens de puntentelling is dat weliswaar toetsbaar, maar zeker geen misdaad zoals wordt voorgespiegeld.[1] Kences, Oktober 2016, Landelijke monitor studentenhuisvesting 2016

[2] LSVB, April 2017, Rapportage prijzen onzelfstandige kamers over 2016