Home » Nieuwsberichten » Belastingdienst worstelt met inning verhuurderheffing

Belastingdienst worstelt met inning verhuurderheffing

28 april 2015

De vereniging voor particuliere verhuurders, Vastgoed Belang, krijgt signalen vanuit haar achterban dat de belastingdienst worstelt met de inning van de verhuurderheffing. Deze extra belasting op huurwoningen bedraagt in 2014 circa € 1.2 mrd. en groeit door naar € 1.8 mrd. in 2017. Veel particuliere verhuurders hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de in hun ogen onrechtvaardige belasting. In een aantal gevallen heeft de belastingdienst gevraagd om uitstel van beantwoording; kennelijk omdat de bezwaarschriften tegen de verhuurderheffing niet eenvoudig zijn te beantwoorden.

Veel verhuurders verzochten in hun bezwaar ook om aanhouding van de afhandeling tot de beoordeling van een aantal juridische procedures die er tegen de verhuurderheffing lopen. Dit verzoek wordt door de belastingdienst veelal afgewezen. Argument is o.a. dat de bezwaarschriften de verhuurderheffing over het jaar 2014 betreffen, terwijl de lopende procedures waarnaar wordt verwezen betrekking hebben op de verhuurderheffing van het jaar 2013. Deze stelling van de belastingdienst acht Vastgoed Belang evident onredelijk, omdat de juridische bezwaren tegen de verhuurderheffing over 2013 en 2014 (vrijwel) gelijk zijn.

Algemeen directeur Co Koning, stelt dat de verhuurderheffing het rendement van particuliere beleggers te vergaand aantast. Voordat de verhuurderheffing bestond kwam het rendement op een mager percentage van circa 1,5% netto. De oplopende verhuurderheffing zal deze rendementen in de komende jaren nog verder gaan aantasten. In veel gevallen zal dat leiden tot verliesgevende exploitaties, zodat dit in strijd is met het eigendomsrecht uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het is daarom bepaald niet uitgesloten dat individuele particuliere verhuurders de verhuurderheffing met succes zullen kunnen aanvechten.

Eén van de lopende juridische procedures betreft die van Stichting Fair Huur. Het gaat om een zogeheten class action tegen onder andere de verhuurderheffing. De Belastingdienst ziet ook daarin geen aanleiding om te wachten met beoordeling van de bezwaren, omdat de procedure betrekking zou hebben op een breder verband van wet- en regelgeving en belastingen. Daarbij wordt kennelijk over het hoofd gezien dat in deze procedure de verhuurderheffing ook geheel opzichzelfstaand ter discussie wordt gesteld. Vastgoed Belang ziet de uitkomst van deze class action dan ook met grote belangstelling tegemoet.