Home » Nieuwsberichten » Algemeen directeur Koning over Regeerakkoord van Rutte III

Algemeen directeur Koning over Regeerakkoord van Rutte III

13 oktober 2017

Waarschijnlijk heeft u al het nodige over het Regeerakkoord gelezen. Co Koning, algemeen directeur Vastgoed Belang, stipt kort enkele dingen uit het regeerakkoord aan en geeft zijn visie namens Vastgoed Belang.

“Ik ben positief over het voornemen van het nieuwe kabinet om de woningbouwproductie aan te jagen en in het kader daarvan belemmerend overheidsbeleid weg te nemen”, opent Co Koning. “Verder is het streven om daarbij per regio meer samen te werken met marktpartijen mooi, dat juichen wij alleen maar toe. Daarnaast ben ik blij met de aandacht voor verduurzaming en het streven om in de toekomst aardgaslos nieuw te bouwen. Daarbij moet worden opgemerkt dat verduurzaming van de particuliere huurwoningvoorraad een fikse uitdaging is.”

Kritisch 

Koning plaatst echter ook enkele kritische kanttekeningen bij het Regeerakkoord. Volgens de directeur is de particuliere belegger volledig vergeten. “In het Regeerakkoord van Rutte III komen de woorden ‘particuliere beleggers’ in het geheel niet terug. Daar zou je uit kunnen opmaken dat voor die groep, die een cruciale rol moet gaan spelen in de huurwoningmarkt, minder aandacht is”, aldus Koning, die daarna met een voorbeeld komt.

“Zo valt er te lezen dat woningcorporaties honderd miljoen krijgen om te verduurzamen, maar ik lees niks over de particuliere verhuurders. Hoe dit precies zit, is nog niet helemaal duidelijk. Het moge duidelijk zijn dat het niet eerlijk is als de particuliere verhuurders wordt vergeten. Daar gaan wij ons in de komende kabinetsperiode hard voor maken. Hetzelfde geldt voor fiscale behandeling van het rendement op vastgoed. Dat moet eerlijker dan nu het geval is, maar dit ontbreekt in het Regeerakkoord.”

Aandacht in Den Haag

Tenslotte stipt Koning nog de brief aan, die onlangs is gestuurd naar Den Haag. “Wij blijven ervoor pleiten om op korte termijn te beginnen met het verlagen van de liberalisatiegrens tot de aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Hierdoor wordt het voor particuliere investeerders direct aantrekkelijk om te investeren in nieuwbouw van en transformatie naar huurwoningen voor huishoudens met middeninkomens (huurprijzen tussen € 600 en € 950). Een ander huisvestingsonderwerp dat onze aandacht heeft, is de studentenhuisvesting, want de huur(prijs)regelgeving voor onzelfstandige woonruimte voldoet niet meer aan de hedendaagse maatschappelijke werkelijkheid. Kortom: werk genoeg in de komende vier jaar.”

Archieffoto: Minister-president Mark Rutte tijdens een bijeenkomst.