Home » Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Gemeente Den Haag gooit deur dicht voor studenten die een kamer zoeken

30 juni 2020
brandon griggs wR11KBaB86U unsplash

Studenten en particuliere verhuurders zijn niet te spreken over het besluit van de gemeente Den Haag om per direct nieuwe verkameringen te verbieden. In een open brief roepen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en Vastgoed Belang, de branchevereniging van particuliere verhuurders, de Haagse gemeenteraad op om af te zien van een generiek totaalverbod.

 

LSVb en Vastgoed Belang: “We zien steeds vaker dat gemeenten kamerverhuur aan banden willen leggen om overlast en excessen tegen te gaan. Een totaalverbod is echter niet uit te leggen. Er zijn vele studentenhuizen in Nederland waar studenten zonder overlast en met een goede relatie met hun buurtbewoners een fijne plek hebben om te wonen. De vraag is ook of dit juridisch stand zal houden. Het zal niet de eerste keer zijn dat een gemeente door de rechter wordt teruggefloten vanwege hun woonbeleid”.

 

De gezamenlijke brief van de LSVb en Vastgoed Belang aan de gemeente Den Haag vindt u hier.

 

 

Lees meer >

KABINETSPLANNEN BOX 3 VAN TAFEL!

24 juni 2020
belastingdienst envelop large 2009 2 263523 full

Staatssecretaris van Financiën, Hans Vijlbrief, schrapt de plannen van zijn voorganger om de vermogensrendementsheffing te gaan wijzigen. Volgens Vijlbrief wordt er een te groot verschil gemaakt tussen geld dat mensen over hun rendementen uit beleggingen betalen ten opzichte van wat ze over hun spaarrente betalen. Dat onderscheid zou volgens de Staatssecretaris niet alleen oneerlijk zijn, maar ook juridisch niet haalbaar.

Dit betekent dat de aanpassing van Box 3 - die voor veel particuliere vastgoedbeleggers bijzonder ongunstige gevolgen zou hebben - voorlopig van de baan is. Vijlbrief gaat nu terug naar de tekentafel om met een eenvoudiger plan te komen dat "kleine spaarders en beleggers in hoge mate ontziet".

Vastgoed Belang is bijzonder verheugd met dit nieuws. Algemeen directeur Laurens van de Noort: "We hebben ons als vereniging het afgelopen jaar met hand en tand verzet tegen deze plannen. Dat dit onzalige plan niet doorgaat is geweldig nieuws, en voelt zeker als loon na werken".

Lees meer >

Vastgoed Belang - webinar Retail 24 juni 2020

18 juni 2020
closed retail store security picjumbo com

De gevolgen van de coronamaatregelen zijn merkbaar in de hele maatschappij. Ook de vastgoedsector wordt geraakt, in het bijzonder de retailsector.

Door gedwongen sluitingen en minder winkelend publiek komen veel winkelondernemers in de problemen en indirect ook de vastgoedeigenaren. Hoewel het vanwege de recente versoepelingen van de lock-down maatregelen lijkt alsof de zwaarste periode achter ons ligt, is het overduidelijk dat de effecten van corona nog lang een wissel zullen trekken op de winkelsector.

Voor onze leden organiseren wij een webinar over deze ontwikkelingen. Centraal staat de impact van de coronapandemie op de winkelsector nu, en in de toekomst.

Lees meer >

Vastgoed Belang: Géén algemene deal met winkeliers over kwijtschelding huur

04 juni 2020
winkelstraat5

Vereniging voor particuliere beleggers Vastgoed Belang is negatief verrast door de onjuiste berichtgeving van winkelkoepel Detailhandel Nederland over het Steunakkoord door en voor de retailsector. De winkelvertegenwoordigers spreken onterecht van afspraken tussen de brancheverenigingen over kwijtschelding van de huur.

Directeur Laurens van de Noort: “We hebben niets afgesproken over kwijtschelding van de huur. Dat kunnen wij als branchevereniging helemaal niet, zoals Detailhandel Nederland wel beweert. Het is jammer dat Detailhandel Nederland zo aan de haal gaat met het statement. De komende periode zijn huurders en verhuurders nog volop op elkaar aangewezen, omdat de coronamaatregelen een langdurige wissel trekt op de winkelsector. Dit is een valse start.”

De vereniging geeft aan dat in het overleg door de partijen juist tot de conclusie was gekomen dat algemene uitspraken over verdeling van de financiële pijn onnodig waren. Uit onderzoek onder de leden van Vastgoed Belang bleek namelijk dat met 83% van de huurders al op basis van maatwerk een betalingsregeling was getroffen.

Vanwege de grote verschillen tussen de partijen en de mate waarin een onderneming door corona geraakt wordt is maatwerk daarbij het uitgangspunt. “Niemand is gebaat bij leegstand en faillissementen. Verhuurders willen in de kern gezonde huurders deze periode doorhelpen. Dat is in eenieders belang”, aldus Van de Noort.

In het algemeen kan een kleine zelfstandige winkelier op meer toeschietelijkheid rekenen dan grote, al dan niet beursgenoteerde winkelketens. Juist die laatste groep stelt zich in de praktijk soms erg star op ten opzichte van hun verhuurder door bijvoorbeeld aan te kondigen dat de huur simpelweg niet meer betaald wordt. Doel van het Steunakkoord was om eenzijdig handelen te voorkomen en met constructief overleg door deze periode te komen.

Lees meer >

2% van huurders in particuliere sector heeft betalingsprobleem vanwege corona

02 juni 2020
woonwijk helmond 5009164 1920

2% van de huurders in de particuliere huursector heeft contact gezocht met hun verhuurder vanwege betalingsproblemen als gevolg van corona, blijkt uit een enquête onder verhuurders door vereniging Vastgoed Belang. Verhuurders hebben in 75%  al een maatwerkoplossing getroffen. Het gaat dan vaak om uitstel van betaling van een deel van de huur, een tijdelijke huurkorting en soms een structurele huurverlaging. Naast dit maatwerk bij betalingsproblemen geeft de helft van alle particuliere verhuurders aan andere keuzes te hebben gemaakt bij de jaarlijkse huurverhogingen vanwege corona.

Maatwerk bij betalingsproblemen staat voorop 

De vereniging wijst op het belang van maatwerk als huurders door corona in acute betalingsproblemen komen. Directeur Laurens van de Noort: “Gelukkig zien we dat de steunmaatregelen van de overheid hun werk doen. Ander was het percentage ongetwijfeld hoger geweest. Het is daarom een goede zaak dat de steunmaatregelen worden verlengd en uitgebreid. Dat zou in veel gevallen moeten helpen, maar als huurders desondanks hun vaste lasten tijdelijk niet kunnen voldoen vanwege corona, moet er gericht naar maatwerkoplossingen worden gezocht. Verhuurders zijn daarmee dus volop bezig.”

De maatwerkafspraken betreffen voornamelijk uitstel van de huur (50%) of tijdelijke huurkorting (33%). In 5% is de huur structureel omlaag bijgesteld. Wanneer er (nog) geen maatwerkoplossing is overeengekomen loopt het contact nog of zijn er specifieke redenen voor. Voor verhuurders is bijvoorbeeld van belang dat er voldoende inzicht wordt gegeven in de financiële situatie om misbruik te voorkomen en dat gebeurt niet altijd. 

Verhuurders passen huurverhogingsbeleid aan vanwege corona

Uit de enquête blijkt ook dat de helft van alle verhuurders andere keuzes heeft gemaakt over de jaarlijkse huurverhogingen vanwege corona. Van die verhuurders heeft de helft ervoor gekozen geen of lagere huurverhogingen door te voeren. Verder zijn huurverhogingen uitgesteld of worden huurders actief geïnformeerd over mogelijkheden tot maatwerk in geval van problemen met het betalen van de huur. 

Verhuurders geven aan dat bij deze keuze mee speelt dat de huurinkomsten nodig zijn voor investeringen in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. Ook worden lang niet alle huurders op dit moment geconfronteerd met een terugval in inkomsten vanwege corona. Daarnaast  kunnen kleinere verhuurders bijvoorbeeld voor hun pensioen sterk afhankelijk zijn van de huurinkomsten. 

Tijdelijke huurcontracten verlengd

Minister Ollongren (wonen) heeft met een Spoedwet ook mogelijk gemaakt dat tijdelijke huurcontracten die gedurende corona aflopen kunnen worden verlengd met maximaal drie maanden. Deze wet moest voorkomen dat huishoudens die hard werden getroffen door corona naar een andere woning moesten zoeken, terwijl bezichtigingen lastig waren. Uit de enquête blijkt dat daar 34 keer gebruik van is gemaakt. “Dat is misschien geen indrukwekkend aantal, maar het gaat hier wel vaak om schrijnende situaties. In die gevallen zijn huurder en verhuurder er echt mee geholpen.”, aldus Van de Noort. Ook zijn er andere oplossing gevonden zoals het aanbieden van een andere woning, of overgang op een huurcontract op onbepaalde tijd.

 

Lees meer >