Home » Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Woningbouwalliantie positief over woningbouwimpuls kabinet. Nu doorpakken!

17 september 2020
prinsjesdag

In de Rijksbegroting zijn diverse maatregelen bekendgemaakt die moeten bijdragen aan het oplossen van het oplopende woningtekort. De Woningbouwalliantie, met daarin 20 organisaties betrokken bij de woningbouw, verwelkomt het pakket als een substantiële eerste stap in het aanjagen van de bouw van betaalbare en toekomstbestendige woningen. Volgens de alliantie is er echter aanzienlijk meer nodig om het grote woningtekort op te lossen en om Nederland de crisis uit te investeren.

Lees meer >

Kabinet desinvesteert in woningmarkt

16 september 2020
1vb7

Het kabinet zegt in de woningmarkt te investeren, maar vooral de Rijksbegroting profiteert van de gepresenteerde maatregelen. Dat blijkt uit bestudering van de op Prinsjesdag gepresenteerde maatregelen. De belangrijkste oorzaak is de structurele verhoging van de overdrachtsbelasting met € 850 miljoen.

 

“Een onthutsende conclusie”, aldus Laurens van de Noort, directeur van vereniging voor particuliere verhuurders Vastgoed Belang. “Per saldo belast het kabinet de huurwoningmarkt zwaarder. Vanwege de verhoging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% krijgen particuliere verhuurders en corporaties samen jaarlijks een rekening van bijna een miljard euro gepresenteerd.”

 

Het vermogen dat hierdoor uit de sector naar de fiscus vloeit kan niet meer worden ingezet voor nieuwbouw, het omzetten van winkels en kantoren naar woningen, of voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Wel bestaat de kans dat het zwaarder belasten van verhuurders leidt tot hogere huren.

Een deel van de lastenverzwaring, jaarlijks circa € 250 miljoen, moet worden opgebracht door eigenaren van kantoren en winkels. Vastgoed Belang wijst erop dat veel winkeleigenaren het vanwege corona al zwaar hebben.

 

Te weinig geïnvesteerd, teveel extra belast

Vastgoed Belang noemt het kabinetsvoornemen dan ook “onnavolgbaar”. Van de Noort: “Met veel tromgeroffel wordt het beeld neergezet dat de regie wordt gepakt en er meer wordt geïnvesteerd in nieuwe woningen. Niet alleen blijkt de woningbouwimpuls tegen te vallen, ook trekt het kabinet het geld dat daarvoor nodig is uit de huursector zelf. Dat is ongekend in deze tijden van woningnood en de grote verduurzamingsopgave.”

 

Schrappen overdrachtsbelasting starter

De verhoging van de overdrachtsbelasting voor verhuurders is bedoeld om de kosten te dekken voor het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor koopstarters. Deze maatregel lekte eerder al uit en kon op veel kritiek rekenen. De verwachting is dat vrijstelling voor koopstarters zich vooral vertaald in nog hogere koopprijzen. Nu blijkt dat het kabinet ook het negatieve advies van de Raad van State heeft genegeerd. Naast grote vraagtekens bij de effectiviteit van de maatregel spreekt de Raad van State van overkill: “omgerekend per extra starter belopen de kosten van deze maatregel ergens tussen de € 212.500 en € 42.500.” 

Lees meer >

9 op de 10 huurders met betalingsproblemen tegemoet gekomen door particuliere verhuurder

11 september 2020
1vb6

Vrijwel alle particuliere verhuurders hebben hulp geboden aan huurders die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen met het betalen van de huur. Dat blijkt uit een enquête onder de leden van Vastgoed Belang, de branchevereniging van particuliere verhuurders. Verhuurders zijn met 9 op de 10 huurders met betalingsproblemen tot een maatwerk-oplossing gekomen. Ook heeft meer dan 70% van de leden van Vastgoed Belang dit jaar uit eigen beweging geen of lagere huurverhogingen doorgevoerd vanwege de coronapandemie.

Lees meer >

Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen

17 juli 2020
nbb foto 759102 5616x3744 bouw

Overheden, consumenten en bouwsector roepen kabinet op tot actie

 

Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt, vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen van het land gaat stilleggen. De betrokken partijen roepen het kabinet op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen. Recent is de ontwerpregeling geluid voor inspraak vrijgegeven. Die regeling bepaalt dat vanaf 2022 geluidsbelasting op een andere manier moet worden berekend en van een nieuwe classificatie moet worden voorzien. Dat betekent dat woningen in grote gebieden rond luchthavens, waaronder de regio Schiphol, de classificatie “slecht leefklimaat” of zelfs “zeer slecht leefklimaat” krijgen. In de brief aan het kabinet benadrukken de organisaties dat zij grote waarde hechten aan een hoogwaardig woonmilieu en dat bewoners en gebruikers van een gebied beschermd dienen te worden tegen overmatige geluidsbelasting. Maar volgens de betrokken partijen leidt de nieuwe aanvullingsregeling tot zoveel onduidelijkheid en onzekerheid, dat daardoor uitstel of afstel op de loer ligt voor de bouw van honderdduizenden woningen. De betrokken organisaties manen het kabinet om actie te ondernemen, zodat de ruimtelijk ontwikkeling doorgang kan vinden en de kabinetsambities van 845.000 extra woningen tot 2030 mogelijk gemaakt worden.

Meer regie op ruimtelijke ordening.

De betrokken partijen maken zich zorgen over de consequenties van ruimtelijke beperkingen voor de investeringsbereidheid van bijvoorbeeld beleggers, woningcorporaties en ontwikkelaars. Onduidelijkheid in de randvoorwaarden voor woningbouw levert grote vertraging op bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en vergunningverlening. Nieuwe vertraging in de woningproductie is zeer onwenselijk, zeker met de gevolgen van de recente stikstof-, PFAS- en coronacrises in het achterhoofd. Nog maar een maand geleden riep de Woningbouwalliantie - waar de betrokken organisaties bij zijn aangesloten - de Tweede Kamer en het kabinet op om miljarden euro’s vrij te maken om in de bouw van betaalbare en duurzame huizen te investeren. Volgens de partijen kan hiermee het herstel van de Nederlandse economie bespoedigd worden en een inhaalslag gemaakt worden om het immense woningtekort terug te dringen. De nieuwe aanvullingsregeling dreigt nu roet in het eten te gooien.

Duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen

Volgens de alliantie moeten in de komende jaren op grote schaal nieuwe wijken worden gebouwd die energieneutraal en klimaatadaptief zijn, die goed bereikbaar zijn en die voorzien zijn van veel groen en natuur. Daarnaast moet minstens 50% van alle nieuwe woningen voor de lage en middeninkomens beschikbaar komen. Volgens de Woningbouwalliantie is anticyclisch investeren in de woningbouw de ideale manier om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de economie zoveel mogelijk te beperken. Dat is goed voor de werkgelegenheid en het behoud van werknemers voor de bouwsector. Elke euro die gestoken wordt in de bouw levert tot wel bijna drie euro aan aanvullende economische activiteit in ons land op.

 

Lees meer >

Gemeente Den Haag gooit deur dicht voor studenten die een kamer zoeken

30 juni 2020
brandon griggs wR11KBaB86U unsplash

Studenten en particuliere verhuurders zijn niet te spreken over het besluit van de gemeente Den Haag om per direct nieuwe verkameringen te verbieden. In een open brief roepen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en Vastgoed Belang, de branchevereniging van particuliere verhuurders, de Haagse gemeenteraad op om af te zien van een generiek totaalverbod.

 

LSVb en Vastgoed Belang: “We zien steeds vaker dat gemeenten kamerverhuur aan banden willen leggen om overlast en excessen tegen te gaan. Een totaalverbod is echter niet uit te leggen. Er zijn vele studentenhuizen in Nederland waar studenten zonder overlast en met een goede relatie met hun buurtbewoners een fijne plek hebben om te wonen. De vraag is ook of dit juridisch stand zal houden. Het zal niet de eerste keer zijn dat een gemeente door de rechter wordt teruggefloten vanwege hun woonbeleid”.

 

De gezamenlijke brief van de LSVb en Vastgoed Belang aan de gemeente Den Haag vindt u hier.

 

 

Lees meer >