Home » Nieuws

Nieuws

Appels en peren: misleidende cijfers over lasten corporaties en particuliere verhuurders

19 november 2019
belasting enveloppen

Corporaties, vertegenwoordigd door koepelvereniging Aedes, zijn ongelukkig met hun fiscale situatie. Zij vinden dat ze teveel belasting betalen, ongeacht hun ruime investeringscapaciteit waarop de minister voor Wonen telkens weer wijst. In een laatste poging hun pleit onder de aandacht te brengen vergrijpen ook de corporaties zich nu aan de huidige trend om de moeilijke problemen op de woningmarkt aan te kaarten ten koste van kleine particuliere verhuurders. U weet wel: zelfstandigen die niet deelnemen aan een pensioenfonds en daarom met één of enkele woning proberen te voorkomen dat hun pensioen verdampt op de bank. Ja, die kleine particuliere verhuurders hebben het toch zó goed, en corporaties zó slecht. Of niet?

Lees meer >

Reactie Vastgoed Belang op PBL-onderzoek naar particuliere verhuurder

09 november 2019
lno23

Vastgoed Belang, vereniging van particuliere verhuurders, is blij met de uitkomsten van het onderzoek door het Planbureau voor de Leefomgeving naar particuliere verhuurders.  Het PBL onderzocht de werkelijkheid achter de karikaturen rond particuliere verhuurders en komt met een zeer genuanceerd beeld. Aangetoond is dat particuliere verhuurders echt duurzaam betrokken zijn bij hun woningen, die zij vooral met eigen geld financieren om bijvoorbeeld pensioen in op te bouwen. De helft van hen verhuurt al langer dan 20 jaar en ongeveer de helft van het bezit bestaat uit gereguleerde huur ( huurprijs < €720,-).

Lees meer >

Kadaster en UvA zien geen causaal verband tussen beleggersaankopen en stijgende woningprijzen

11 oktober 2019
kadaster

Er is geen causaal verband tussen beleggersaankopen en stijgende woningprijzen. Dat is de belangrijkste conclusie  uit het onderzoek van het Kadaster en de Universiteit van Amsterdam naar vermeende prijsopdrijving door particuliere vastgoedbeleggers. Het rapport, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, geeft volgens minister Ollongren dan ook geen reden tot harde maatregelen tegen particuliere vastgoedbeleggers.

Lees meer >