Home » Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

De nuchtere analyse van de woningmarkt

19 oktober 2021
Knipsel

Langzaam maar zeker zijn er steeds meer geluiden – uit soms onverwachte hoek zoals van De Correspondent - over de woningmarkt te horen, die afwijken van het populaire mantra dat als beleggers maar geweerd worden, de problemen van de woningmarkt in het niets verdwijnen. Die simplistische en onbehulpzame houding is niet alleen onjuist, maar staat mogelijke oplossingen in de weg voor huishoudens die momenteel tussen wal en schip vallen. Het is bijvoorbeeld een feit dat er méér (midden)huur nodig is in Nederland voor starters, senioren en singles, vooral in de steden. Vastgoed Belang pleit ervoor dat er meer ruimte komt voor maatschappelijk betrokken, langetermijnbeleggers om dit aanbod te creëren d.m.v. nieuwbouw, transformatie én beter gebruik van de bestaande voorraad door grote woningen te splitsen of verkameren. Toch levert dit vaak ambivalente reacties op uit politieke hoek vanwege antisentiment en de behoefte aan een kop van jut. Daarom wordt de (private) huursector onder vuur genomen en koop steeds weer meer verheerlijkt en gestimuleerd met subsidies en voordeeltjes.

Jammer, want zoals nu ook Coen Teulings bepleit in het NRC span je daarmee het paard achter de wagen. De oud-CPB directeur stelt dat er juist behoefte is aan “meer kleine huurwoningen voor middeninkomens. Maar investeerders die daarin voorzien, worden geweerd”. In het belang van al die woningzoekenden die nu nauwelijks terecht kunnen op de woningmarkt, zou hiernaar geluisterd moeten worden. Lees HIER de gehele analyse.

Lees meer >

"Politiek heeft te weinig oog voor bestaand aanbod woningen"

14 oktober 2021
VGM logo RGB 2 560x1621

Woningbeleggers en de private huursector zijn het symbool geworden van alles wat er mis is op de woningmarkt. Volgens Algemeen Directeur Laurens van de Noort lijken veel politici er eerder op uit om “de particuliere vastgoedbelegger een hak te zetten, dan om het woningaanbod daadwerkelijk te stimuleren”.

De stapelende regulering jegens private partijen lijken daarmee ingegeven door “electorale motieven” volgens van de Noort. “Niet woningbeleggers, maar een historisch lage rente en structureel tekort aan woningen zijn de aanleiding van een sterk oplopend prijspeil en de overvraag naar woningen”.

De leden van Vastgoed Belang laten zich volgens van de Noort echter niet weerhouden van woningbeleggingen door bovenstaande symboolpolitiek en reguleringsdrift. “Ongeveer de helft van de leden zit al twintig jaar of langer in de verhuur van woningen. Zij zijn daarmee geen speculanten, maar betrokken verhuurders voor de lange termijn die Goed Verhuurderschap in acht nemen. Dat is de handreiking die Vastgoed Belang naar de politiek doet: transparanter zijn, en ons duidelijk onderscheiden als goede verhuurdersclub, zodat de politiek weer open staat voor kansen om gezamenlijk de woningnood op te lossen”.

Benieuwd naar het hele interview met Algemeen Directer Laurens van de Noort? Klik hier voor het hele artikel.

 

Lees meer >

"Kiezersbedrog" door vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters

09 augustus 2021
228313 full

Door een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft Vastgoedmarkt boven tafel gekregen dat het demissionaire kabinet, willens en wetens, niet heeft gehandeld in het algemeen belang met de differentiatie van de overdrachtsbelasting (OVB) per 1 januari jl. Koopstarters tot 35 jaar werden met deze maatregel vrijgesteld van de OVB terwijl verhuurders een viervoudige van 8% aan belasting moeten betalen. Het kabinet heeft de crisis op de woningmarkt zo verergerd. Een schadelijke bevinding, en zoals hoofdredacteur van Vastgoedmarkt Servaas Van Der Laan terecht stelt, een absolute knauw in het vertrouwen in de politiek.

Uit een analyse van memo’s door Vastgoedmarkt blijkt dat geen enkele ambtenaar binnen het Ministerie van Financiën positief was over het plan, omdat de belangen van koopstarters niet zouden worden gediend. Sterker nog, betrokken ambtenaren kwamen met een waslijst aan tegenargumenten en noemden de maatregel “niet doelmatig, niet doeltreffend en onuitvoerbaar”. Om die reden adviseerden zij demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra en het demissionair kabinet met klem de maatregel niet in te voeren. Dit gebeurde zoals u weet echter toch. Met de verkiezingen op komst zeer waarschijnlijk om “politieke redenen”.

In de praktijk blijkt inmiddels dat koopstarters inderdaad geen enkel profijt genieten van hun vrijstelling van de OVB, en betalen verhuurders onterecht de rekening van een maatregel die slechts heeft geleid tot hogere huizenprijzen en nog minder kans op een woning voor starters. Iets waar Vastgoed Belang in september 2020 – bij de bekendmaking van deze nu door Vastgoedmarkt bevestigde kiezersbedrogmaatregel – al eerder voor waarschuwde. Zie de link: https://lnkd.in/eNrmxU8i.

Doordat de rekening van deze contraproductieve maatregel van bijna één miljard euro is neergelegd bij private verhuurders, is het negatieve effect ervan ook overgeslagen op de huurwoningmarkt. Het vermogen dat hierdoor vanuit de huursector naar de fiscus vloeit, kan immers niet meer worden ingezet voor nieuwbouw, het omzetten van winkel - en kantoorpanden naar woningen of voor verduurzaming! En dat in een tijd van woningnood en de grote verduurzamingsopgave. Kortom, een maatregel die negatief uitpakt voor alle partijen op de woningmarkt.
 
Dat het zo ver heeft kunnen komen toont aan hoezeer de woningmarkt verpolitiseerd is en het effect van ingrepen ondergeschikt is geworden aan symboolpolitiek. In het gunstigste geval is dit een waarschuwing waardoor andere contraproductieve ingrepen uitblijven. Wat bekent dit bijvoorbeeld voor het onvrij maken van de vrije huursector? En voor de uitwerking van de opkoopbescherming? Behalve Vastgoed Belang waarschuwde onder andere De Nederlandsche Bank onlangs nog voor de negatieve uitwerking daarvan. Is het demissionaire kabinet nu wel bereid om te luisteren?

 

Wij houden u op de hoogte!

Lees meer >

Rechter bepaalt: online omzet weegt mee bij eventuele huurkorting door corona.

21 juli 2021
foto 1 website

De Rechtbank in Rotterdam heeft uitgesproken dat winkeliers ook de inkomsten van hun webwinkel moeten opgeven om het eventuele recht op een huurkorting vanwege de coronapandemie te bepalen. Dit omdat een deel van de omzet zich volgens de rechter naar de webshop heeft verplaatst, waardoor er (inclusief de inkomsten van de webwinkel) sprake is van minder omzetverlies. Hiermee bevestigt de rechter het standpunt van Vastgoed Belang dat alle gevolgen van de coronapandemie moeten worden meegenomen om tot een eerlijke verdeling van de rekening te komen. Immers, niet alleen leidde corona tot gedwongen sluitingen van winkels – buiten de schuld van huurder én verhuurder om.

Ook leidde het in veel gevallen tot grote stijgingen van de online aankopen – een verschuiving van offline naar online. Om een beroep te kunnen doen op een zware maatregel zoals een huurkorting die het huurcontract doorkruist – op grond van een onvoorziene omstandigheid zoals de coronapandemie die ook verhuurders buiten hun schuld om treft – moeten dan ook álle gevolgen van die omstandigheid worden meegewogen; ook degene die positief uitpakten voor de (online) omzet van de holding. Goed dat deze duidelijkheid er nu is. Dit helpt huurders en u (verhuurders) tot gebalanceerde afspraken te komen om te voorkomen dat in de kern gezonde winkelondernemers omvallen. Samen komen we deze crisis door.

Lees meer >

Opvallende cijfers uit Jaarrapportage 2021 over de huurwoningmarkt

06 juli 2021
nbb foto 137080 3008x2000

Demissionair Minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren heeft maandag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd n.a.v. van de jaarrapportage over de staat van de woningmarkt. Uit deze rapportage blijkt dat het afgelopen jaar:

 

 

  1. de reële huurprijzen en het aantal huisuitzettingen zijn gedaald;
  2. de huurprijzen in de vrije sector – gecorrigeerd voor inflatie – 0,5% goedkoper uitvielen;
  3. de huurprijzen afgelopen jaren slechts beperkt zijn gestegen, daar waar het afgelopen jaar zelfs een reële huurdaling(!) voor zittende huurders heeft plaatsgevonden.

Naast deze opvallende cijfers over de huurwoningmarkt, schrijft demissionair minister Ollongren in haar brief het volgende:

  1. de huidige woningvoorraad sluit niet altijd goed aan op de behoeften van woningzoekende. De bestaande voorraad kan daarom beter worden benut om het woningtekort tegen te gaan.
  2. de betaalbaarheid voor huurders wordt beïnvloed door de stijgende huizenprijzen vanwege de lage rentestanden, waarmee de kloof tussen woningeigenaren en huurders wordt vergroot.
  3. er moet meer worden ingezet op het versterken van de capaciteit bij medeoverheden om juridische procedures te versnellen en de bouwcapaciteit te vergroten, zodat het woningtekort afneemt.

Er is inderdaad een tekort aan (middeldure) huurwoningen waardoor groepen zoals starters en middeninkomens het nu te moeilijk hebben. Uit de jaarrapportage blijkt echter dat de oorzaken niet aansluiten bij de recente maatregelen uit Den Haag zoals de generieke huurbevriezing en de maximale huurprijsstijging van inflatie + 1%. De reële huurprijzen in 2020 zijn immers gedaald, vooral in de veel besproken vrije sector!

Vastgoed Belang waarschuwt daarom voor de neiging tot alsmaar toenemende – opgestapelde – regelgeving gericht op de nu al te kleine vrije huursector (slechts 7% van de woningmarkt) en op private beleggers. Juist maatschappelijk betrokken particuliere beleggers, zoals de leden van Vastgoed Belang, zijn hard nodig voor het realiseren van nieuwbouw, transformatie en ook het beter benutten van de bestaande woningvoorraad. Zij moeten de ruimte krijgen om die opgave te volbrengen, en ja: daarvoor moet zeker ook het gebrek aan capaciteit bij gemeenten worden aangepakt.

 

 

Lees meer >