Home » Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

De aanpak van discriminatie vergt een lange adem; Vastgoed Belang blijft haar verantwoordelijkheid nemen.

03 mei 2021
large 2007 5 69580 full

Vastgoed Belang heeft de afgelopen periode met het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere betrokkenen samengewerkt aan de aanpak van discriminatie op de woningmarkt. De vereniging deelt de mening van het ministerie dat “het hebben van een dak boven je hoofd een fundamenteel mensenrecht betreft, en iedereen hier gelijke kansen toe dient te hebben”. Uit recent onderzoek door Art 1/ Radar blijkt echter dat dit momenteel niet het geval is. Middels mysterycalls en correspondentietesten is naar voren gekomen dat één op de drie woningzoekenden het vermoeden heeft gediscrimineerd te worden. De minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren noemde deze uitkomsten in een Kamerbief uiterst alarmerend, en gaf aan de aanpak te willen gaan intensiveren.

Vastgoed Belang onderschrijft het belang van een gelijke behandeling van kandidaat-huurders. Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem waarvoor ook binnen de woningmarkt geen ruimte mag zijn. De vereniging zet zich onder meer in door voorlichting, een verplichte gedragscode en het stimuleren van bewustwording. Kennis over de rechten en plichten van zowel huurders als verhuurders behoren immers tot de belangrijkste sleutels om discriminatie tegen te kunnen gaan.

Er is ook overleg over aanvullend instrumentarium waaronder een verhuurdervergunning. Vastgoed Belang kan de toepassing van zo’n vergunning - onder voorwaarden zoals heldere en objectief toetsbare criteria – steunen wanneer sprake is van herhaaldelijke en/of meervoudige overtreding. Een generieke verhuurdervergunning voor álle (bonafide) verhuurders in Nederland is dan onnodig. De minister heeft aangegeven dit standpunt te delen.

De aanpak van discriminatie vergt een lange adem; Vastgoed Belang blijft haar verantwoordelijkheid nemen.

Lees meer >

Krijgen huisbazen terecht de schuld van krapte op de woningmarkt? 'Er is vooral te weinig gebouwd'

03 mei 2021
1920x1080

Vastgoed Belang staat voor de meerwaarde die particuliere beleggers leveren aan een goede werking van de woningmarkt en belangrijke maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming. Vanwege problemen die in de -  historisch krappe – woningmarkt worden ervaren is het beeld van investeerders echter niet altijd positief. @OmroepWest en @NOS stelden Vastgoed Belang de vraag of dat terecht is.

Algemeen Directeur Laurens van de Noort gaf aan dat leden van Vastgoed Belang – van zelfstandig ondernemers die hun pensioen opbouwen in stenen tot aan grote vastgoedfamiliebedrijven - kiezen voor lange termijnbinding en risico-aversie. Dit zijn dus allesbehalve “cowboys die gaan voor het snelle geld”. De oorzaak van de huidige problemen is met name het gevolg van het enorme tekort aan woningen: er is de laatste jaren veel te weinig gebouwd. Het is volgens van de Noort dan ook onterecht dat beleggers de zwarte piet toegespeeld krijgen. In Nederland bestaat bovendien een beeld dat kopen goed is, en huren slecht: “De overheid trekt elk jaar miljarden uit om kopen interessant te maken, bijvoorbeeld door de hypotheekaftrek. Ook voor de sociale huurwoningen zijn er miljardensubsidies, maar voor de vrije sectorwoningen is er geen ondersteuning. Dan is het logisch dat die sector (te) klein is en relatief onaantrekkelijk.” Dit terwijl experts erop wijzen dat juist meer van dit soort woningen nodig zijn; vooral in het middensegment in de grote steden.

Van de Noort heeft wel begrip voor maatregelen gericht op het behoud van de leefbaarheid en/of betaalbaarheid van een buurt. Helaas zijn die in de praktijk soms buiten proportie. “Ze raken niet alleen partijen die misbruik maken van de schaarste, maar ook de bonafide verhuurders. Kijk naar de huurbevriezing.  Een ZZP’er die een huis verhuurt voor zijn pensioen, maar in de problemen is gekomen door de crisis, mag de huur niet aanpassen aan inflatie. Ondertussen stijgen de gemeentelijke lasten wel. Zo een soort beleid is veel te generiek”.

Lees het hele artikel hier: https://nos.nl/r/130193

 

Lees meer >

Erkenning verduurzamingsproblematiek kleine particuliere verhuurder

23 maart 2021
unnamed 1

Weet u het nog? Vorig jaar rond deze tijd werd naar aanleiding van een persbericht van Vastgoed Belang in de Tweede Kamer door de SGP met steun van de VVD een motie ingediend. In de motie werd gevraagd om aandacht voor de specifieke problematiek bij het verduurzamen van particuliere huurwoningen door kleine verhuurders. Dat was een goede eerste stap om kleine pensioenspaarders in stenen de helpende hand te bieden bij de vaak moeilijke en kostbare verduurzaming van hun huurwoningen.

Lees meer >

Huurverhogingsverbod 2021: Ollongren dreigt uit de bocht te vliegen

18 maart 2021
hh

Politieke partijen ter linker zijde van het politieke spectrum proberen Ollongren sinds de coronacrisis zo ver te krijgen dat zij de huren in ons land bevriest. Of, minder versluierend uitgedrukt: een huurverhogingsverbod. Ollongren heeft haar rug lang recht kunnen houden, maar kan dat nu niet meer want tegen een meerderheid in Tweede én Eerste Kamer kan een minister niet op. Maar zij dreigt nu door te schieten.

Lees meer >