Home » Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Algemene huurbevriezing kent vooral nadelen

18 februari 2021
pers.

PERSBERICHT - Algemene huurbevriezing kent vooral nadelen

Gisteren maakte minister Ollongren (wonen) bekend dat huren in de gereguleerde huursector (>€752) niet mogen stijgen, zelfs niet met inflatie. De huurbevriezing pakt vanwege de impact op het investeringsvermogen van beleggers en woningcorporaties negatief uit voor de nieuwbouw, verduurzaming en de doorstroming op de woningmarkt doordat grootverdieners in sociale huurwoningen ook profiteren. Bovendien komt er minder ruimte over om huurders die door de coronapandemie hard worden geraakt door middel van maatwerk tegemoet te komen. De minister kondigde direct aan grote verhuurders financieel te compenseren voor gederfde inkomsten. Kleine pensioenspaarders in woningen dreigen daarom de rekening gepresenteerd te krijgen.

 

Het volledige bericht treft u ook als bijlage aan.

 

Lees meer >

4 op 5 verhuurders winkel of horeca schiet huurder te hulp

10 februari 2021
VB LOGO

PERSBERICHT - 4 op de 5 particuliere verhuurders van winkel- of horecavastgoed is hun huurders sinds de gedwongen sluiting vanaf 15 december jl. financieel tegemoet gekomen. In 60% van de hulp gaat het om het kwijtschelden van (een deel van) de huur en in 40% om uitstel van de huurbetalingen. Verhuurders wijzen er echter op dat hun grens in zicht is. Zij doen daarom een noodoproep aan banken en andere financiers om nu over de brug te komen door uitstel van aflossingen te verlenen aan huurders en verhuurders die daarom vragen. Volgens de verhuurders is dat nodig om te voorkomen dat in de kern gezonde ondernemers met de eindstreep in zicht alsnog omvallen.

Lees meer >

Ontwikkelingen ‘WOZ-cap’

28 januari 2021
woz

Gisteren is tijdens een commissievergadering van de Tweede Kamer de ‘WOZ-cap’ – de maatregel die het aantal WWS-punten voor de WOZ-waarde beperkt op 33% - controversieel verklaard. Dit houdt in dat het huidige kabinet af ziet van verdere behandeling van dit voorstel, en het volgende kabinet na de verkiezingen uiteindelijk de knoop zal moeten doorhakken.

Lees meer >

Nieuwe liberalisatiegrens 2021 is bekend gemaakt

08 december 2020
Wat zijn uw ervaringen met de politiek Rechten ANP XTRA Koen Suyk

De minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties heeft recentelijk via een nieuwsbrief de MG-Circulaire huurtoeslag, tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) en liberalisatiegrens 2021 bekendgemaakt. In deze circulaire staan updates over nieuw beleid op het gebied van wonen voor het jaar 2021. De maximale huurgrens huurtoeslag en de nieuwe liberalisatiegrens per 1 januari 2021 zijn verhoogd naar € 752,33.

Lees meer >