Home » Juridisch » Producten » Schuldbewaking

Schuldbewaking

Met schuldbewaking houden wij uw vordering in de gaten. Mocht uw debiteur in de toekomst wel kunnen betalen, dan komen wij direct in actie! Voor slechts € 25,- per jaar (excl. btw) kunt u gebruikmaken van deze juridische dienst.

Hoe werkt schuldbewaking?

Vorderingen, waarvoor geen vonnis is verkregen, verjaren na vijf jaar. De verjaring kan worden vermeden door het sturen van een aangetekende aanmaning aan de betreffende debiteur. Na het versturen van de aanmaning gaat een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar in. Belangrijk is dat u in uw brief opneemt dat de schuld na vijf jaar nog gevorderd kan worden.  

Vorderingen, waarvoor wel een vonnis is verkregen, verjaren na twintig jaar. De verjaring kan gestuit worden door het opnieuw betekenen (binnen twintig jaar) van het vonnis. Na het afbreken van de verjaring (de stuiting) gaat een nieuw verjaringstermijn van twintig jaar in.

Periodieke controles

Soms kan het voorkomen dat een vordering niet geïncasseerd kan worden. Bijvoorbeeld wanneer een debiteur vertrokken is naar een onbekende bestemming of wanneer hij of zij failliet is verklaard. 

In zulke gevallen kan Vastgoed Belang de vordering voor u bewaken. Dan gaan we periodiek controleren of de debiteur een nieuw adres heeft, de schulden bij hem of haar zijn te verhalen of dat zijn of haar faillissement weer is opgeheven. 

Bij een nieuw adres of verhaalsmogelijkheden gaan wij direct over tot acties om tot een succesvolle incassering van uw vordering te komen.

Indien er geen woonadres van uw debiteur bekend is, zullen wij de verjaring stuiten door het betekenen van een openbaar exploit (aanzegging van het vonnis).

Wilt u gebruik maken van deze dienst neem dan contact met ons op via juridisch@vastgoedbelang.nl