Home » Juridisch » Producten » Schuldbewaking

Schuldbewaking

Nieuw juridisch product

Schuldbewaking betekent dat Vastgoed Belang de debiteur waarop uw vordering nu niet geïncasseerd kan worden voor u in de gaten houdt. Mocht dat in de toekomst dan wel weer mogelijk zijn, komt Vastgoed Belang direct voor u in actie! En dat voor slechts € 25,- per jaar (excl btw).

Hoe werkt schuldbewaking?

Vorderingen, waarvoor geen vonnis is verkregen, verjaren na verloop van vijf jaar. De verjaring wordt vermeden door het sturen van een aangetekende aanmaning aan de betreffende debiteur. Na het versturen van de aanmaning gaat een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar lopen. Belangrijk is dat u in uw brief opneemt dat de schulden na vijf jaar nog gevorderd kan worden.  

Vorderingen, waarvoor wel een vonnis is verkregen, verjaren na verloop van twintig jaar. De verjaring kan gestuit worden door het opnieuw betekenen van het vonnis, voor afloop van de 20 jaar. Na de stuiting gaat een nieuwe verjaringstermijn van twintig jaar lopen.

Periodieke controles

Soms kan het voorkomen dat er geen vordering geïncasseerd kan worden. Bijvoorbeeld wanneer een debiteur vertrokken is naar een onbekende bestemming al dan niet in het buitenland of waarbij debiteur failliet is verklaard.

In zulke gevallen kan Vastgoed Belang de vordering voor u bewaken. Dan gaan we periodiek controleren of de debiteur een nieuw adres heeft, de schulden bij hem zijn te verhalen of dat zijn faillissement weer is opgeheven.

Bij een nieuw adres of verhaalsmogelijkheden gaan wij direct over tot acties om tot een succesvolle incassering van uw vordering te komen.

Uw vordering zal ook niet verjaren door met enige regelmaat en op het juiste moment de debiteur te informeren over de openstaande vordering. Indien er geen woonadres van uw debiteur bekend is, zullen wij de verjaring stuiten door het betekenen van een openbaar exploit.

Wilt u gebruik maken van deze dienst neem dan contact met ons op via info@vastgoedbelang.nl

Tarieven Schuldbewaking

Per jaar € 25,- excl. btw. 

Hierbij zijn NIET inbegrepen deurwaarderskosten en overige kosten.