Home » Juridisch, Producten & Diensten » Juridisch » Rechtsgebieden » Bouwrecht

Bouwrecht

Bouwrecht is het geheel van rechtsregels, die tot doel hebben om bouwprocessen te regelen en te waarborgen. Bouwrechtelijke bepalingen zijn deels publiekrechtelijk van aard, waar het stedenbouwkundige zaken betreft, en privaatrechtelijk als waar het gaat om afspraken tussen opdrachtgever, architect en aannemer. Het bouwrecht omhelst en is gerelateerd aan zaken als:Aannemingsrecht: rechten en plichten van de aannemer in de bouw. Architectenrecht: rechten en plichten van de architect. Bestemmingsplan: deze beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. In het buitengebied hebben percelen vaak een agrarische bestemming. Bouwbesluit: een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. minimaal moeten voldoen.

Inhoud is alleen beschikbaar voor leden

Geniet van alle voordelen en word ook lid!

  • Exclusieve online content
  • Regelmatige updates

Lid worden

Inloggen voor leden

E-mailadres of wachtwoord vergeten?