Home » Juridisch, Producten & Diensten » Juridisch » Rechtsgebieden » Appartementsrecht

Appartementsrecht

Als u een appartement koopt, koopt u in feite een deel van een gebouw. Dit heet een appartementsrecht. Naast gebruik van uw eigen appartement heeft u recht op gebruik van gemeenschappelijke onderdelen van het pand. Bijvoorbeeld het trappenhuis, de lift of de binnentuin.

Splitsingsakte

Als de appartementen in een gebouw los van elkaar staan ingeschreven bij het Kadaster, is een gebouw gesplitst. Hoe het gebouw is opgesplitst staat in:

  • de splitsingsakte;
  • de daaraan gekoppelde splitsingstekening;
  • het splitsingsreglement.

Splitsingsreglement

In het splitsingsreglement staat onder meer wat uw rechten en plichten zijn als appartementseigenaar. Onderhoud van gemeenschappelijke delen van het gebouw is bijvoorbeeld een gezamenlijke verplichting van alle eigenaren.

Splitsingsstukken opvragen

Kan de verkoper u geen splitsingsakte of splitsingsreglement laten zien? Dan kunt u deze stukken opvragen bij het Kadaster.