Home » Juridisch, Producten & Diensten » Juridisch » Partners » Administratieve afhandeling

Administratieve afhandeling

Kort geding

 • De advocaat behandelt alleen het kort geding. Hij zendt zijn factuur aan Vastgoed Belang.
 • Het betreffende dossier blijft bij de behandelend jurist.
 • Vastgoed Belang voldoet de factuur en verrekent deze in het lopende dossier.

Hoger beroep

 • De advocaat neemt het gehele dossier over.
 • Hij zendt zijn factuur rechtstreeks aan de cliënt.

Mogelijke vergoeding Weerstandsfonds

 • De advocaat zendt zijn factuur wel rechtstreeks naar Vastgoed Belang. Dit is in verband met een mogelijke vergoeding uit het Weerstandsfonds.
 • Vastgoed Belang betaalt de factuur.
 • De cliënt ontvangt een eindfactuur, na een mogelijke vergoeding uit het Weerstandsfonds.

Voordelen samenwerking met advocaten

 • De jurist van Vastgoed Belang blijft nauw betrokken bij het dossier van de cliënt.
 • De advocaat wordt snel door de jurist op de hoogte gesteld van de inhoud van het dossier van de cliënt.
 • Voordelig uurtarief!

Spoedeisend geschil

Wanneer de jurist niet meer bevoegd is het geschil bij de rechter te behandelen, verwijst hij de cliënt door naar een van de door Vastgoed Belang geselecteerde advocaten.

 • De advocaat zendt de factuur rechtstreeks naar de cliënt.

Uitzondering deelnemers Weerstandsfonds

 • De advocaat zendt zijn factuur wel rechtstreeks naar Vastgoed Belang. Dit is in verband met een mogelijke vergoeding uit het Weerstandsfonds.
 • Vastgoed Belang betaalt de factuur.
 • De cliënt ontvangt een eindfactuur, na een mogelijke vergoeding uit het Weerstandsfonds.