Home » Juridisch, Producten & Diensten » Regel direct! » Gedragscode splitsen rechtspersoon

Gedragscode splitsen zakelijk

€ 35.00 (niet-leden)

€ 35.00 (leden)

*Let op: Vanaf 29 maart jl. verloopt het aanvragen van de Gedragscode Splitsen volledig digitaal. 

Gedragscode splitsen in Amsterdam

De Gedragscode beschrijft hoe de omgang van de verhuurder / eigenaar met de huurders van zelfstandige woningen bij het splitsen van woongebouwen in appartementsrechten dient te verlopen.

Deze Gedragscode is opgesteld door vereniging Vastgoed Belang, maar wel een resultaat van gezamenlijk overleg tussen de gemeente Amsterdam, de Huurdersvereniging Amsterdam, de Makelaarsvereniging Amsterdam en de Vereniging Vastgoed Belang.

Verklaring van deelname

Een van de indieningsvereisten voor de vergunningsaanvraag van een splitsingsvergunning is dat u vanaf 1 april 2009 een verklaring van deelname aan de gedragscode splitsen moet overleggen bij de gemeente. 

Door ondertekening van deze verklaring  conformeert u zich aan de gedragscode splitsen en onderwerpt u zich aan de uitspraken van de Geschillencommissie Gedragscode splitsen.

Hoe vraag ik de gedragscode aan: 

  1. U heeft gekozen om de gedragscode splitsen aan te vragen als rechtspersoon (zakelijk)
  2. Vul onder aan deze pagina uw gegevens in en plaats uw bestelling.
  3. Na betaling van het product ontvangen wij uw gedragscode-aanvraag en emailadres. Het proces wordt in gang gezet
  4. U ontvangt op dit emailadres een link waar mee u de gedragscode kunt invullen.
  5. Onze juridische dienst controleert uw gedragscode.
  6. Als de gedragscode correct is ingevuld, wordt het document ondertekend.
  7. Uw gedragscode is aangevraagd!

Bijbehorende artikelen

Aankondiging aan huurder van voornemen tot splitsen

Artikel over de gedragscode splitsen

Gedragscode over de omgang van eigenaren-verhuurders met huurders van een zelfstandige woning bij het splitsen van woongebouwen in appartementsrechten

Regionale huisvestingsverordening

Werkovereenkomst

Klik hier voor meer informatie over splitsen in Amsterdam

 

Vraag hier de gedragscode splitsen aan:

Log in om dit product te bestellen voor een ledenprijs!

Uw gegevens

Uw bestelling