Home » Juridisch, Producten & Diensten » Regel direct! » Gedragscode splitsen

Gedragscode splitsen

Gedragscode splitsen in Amsterdam

De Gedragscode beschrijft hoe de omgang van de verhuurder / eigenaar met de huurders van zelfstandige woningen bij het splitsen van woongebouwen in appartementsrechten dient te verlopen.

Deze Gedragscode is opgesteld door vereniging Vastgoed Belang, maar wel een resultaat van gezamenlijk overleg tussen de gemeente Amsterdam, de Huurdersvereniging Amsterdam, de Makelaarsvereniging Amsterdam en de Vereniging Vastgoed Belang.

Verklaring van deelname

Eén van de indieningvereisten voor de vergunningsaanvraag van een splitsingsvergunning is dat u vanaf 1 april 2009 een verklaring van deelname aan de gedragscode splitsen moet overleggen bij de gemeente. 

Door ondertekening van deze verklaring  conformeert u zich aan de gedragscode splitsen en onderwerpt u zich aan de uitspraken van de Geschillencommissie Gedragscode splitsen.

Aanvragen verklaring gedragscode

Voor het aanvragen van de verklaring is geen afspraak meer vereist.

Aanleveren stukken per email:

U kunt de verklaring aanvragen door een email te sturen aan juridisch@vastgoedbelang.nl. Bij de email voegt u de benodigde stukken toe. Onderstaand staat vermeld welke stukken wij graag van u ontvangen. Indien de aanvraag niet compleet is, kunnen we geen verklaring opstellen. U verkrijgt van ons in dat geval een email met het verzoek de ontbrekende stukken aan te leveren.

Benodigde stukken:

In geval van een rechtspersoon:

-              uittreksel van de Kamer van Koophandel

-              Identiteitsbewijs van de eigena(a)ren

-              volmacht bij ondertekening namens de eigenaar

 

In geval van een natuurlijk persoon:

-              Identiteitsbewijs van de eigena(a)ren

-              volmacht bij ondertekening namens de eigenaar

Ophalen en ondertekenen na ontvangst email:

Na ontvangst stellen we de verklaring op en u ontvangt altijd eerst een email op welk tijdslot de verklaring voor u klaar ligt op het adres van Vastgoed Belang aan de Nachtwachtlaan 20, tweede etage te Amsterdam. Wij verzoeken u vriendelijk om zich aan dit tijdslot te houden in verband met de beschikbaarheid. Op vrijdag is Vastgoed Belang gesloten en kunt u geen verklaring afhalen. U dient zich wel te legitimeren bij het ophalen van de verklaring.

Kosten:

De kosten van de verklaring zijn € 35, -. U kunt bij ons pinnen.

NB voorbeeld machtiging

U vindt hieronder een voorbeeld machtiging gedragscode voor het geval iemand namens u de verklaring gedragscode splitsing bij Vastgoed Belang komt tekenen en een voorbeeld machtiging die u kunt worden gebruiken voor als u zelf de verklaring komt tekenen en een machtiging nodig heeft van de mede-eigenaren.

- document voorbeeld volmacht gedragscode

- document voorbeeld volmacht

 

Bijbehorende artikelen

Aankondiging aan huurder van voornemen tot splitsen

Artikel over de gedragscode splitsen

Gedragscode over de omgang van eigenaren-verhuurders met huurders van een zelfstandige woning bij het splitsen van woongebouwen in appartementsrechten

Regionale huisvestingsverordening

Werkovereenkomst


Voor meer informatie over splitsen kunt u onderstaande link bekijken:

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/informatie/splitsen/