Home » Juridisch, Producten & Diensten » Regel direct! » Consumentenprijsindex

Consumentenprijsindex

Het CBS is gestopt met het publiceren van de maandelijkse Consumenten prijsindexcijfers (CPI) op basis van verouderde basisjaren. In plaats daarvan heeft het CBS een rekentool in het leven geroepen.

Via deze module van het CBS berekent u op simpele wijze de huurverhogingen voor geliberaliseerde huurprijzen van woonruimte en huurverhogingen van bedrijfsruimte.