Home » Cursussen » Cursusaanbod » Verdiepingsopleiding zorgvastgoed

Verdiepingsopleiding zorgvastgoed

Datum: 3 december 2019.

Duur: 10:00 uur - 16:30 uur.

Locatie: Vastgoed Belang, Amsterdam.

PE-punten: 6.

Totale kosten: € 575,-. Indien lid van Vastgoed Belang € 475,-. 

 

Verdiepingsmodules binnen het zorgvastgoed domein: waardering/taxatie en financiering.

 

Deze opleidingsdag bestaat uit twee verdiepingsmodules op het gebied van zorgvastgoed (waardering/taxatie en financiering). U heeft de mogelijkheid om eigen casuïstiek in te sturen, die wordt dan behandeld op de opleidingsdag.

Module 1:
Beleggen of investeren in zorgvastgoed? De waarde van zorgvastgoed is van veel factoren afhankelijk. Hoe wordt deze waarde door een taxateur bepaalt? U leert hier om het taxatierapport te doorgronden en een goed oordeel te geven over de waarde en risico’s van het zorgvastgoed. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij een aantal praktijkvoorbeelden. Onder andere de splitsing tussen wonen enerzijds en care/cure anderzijds.

Module 2:
De risico’s voor banken bij het financieren van zorgvastgoed zijn onder andere door de grote stelselwijzigingen die de overheid doorvoert in de zorgsector sterk toegenomen. Gevolg is dat zorginstellingen gedwongen hun zorgvastgoed herstructureren en (her)financieren.

Om de exploitatie en financiële sturing van zorgvastgoed te optimaliseren, is het inzichtelijk maken van de exploitatiekosten van groot belang. Deze verdiepingsmodule gaat in op het opstellen van een goede businesscase voor de financiering en bekostiging van zorgvastgoed. Daarbij komen onder meer de begroting en de exploitatie van zorgvastgoed uitgebreid aan bod.

 


FOI logo jpg

.

Leerdoelen

Module 1:

 • Waarderingsmethodieken van zorgvastgoed;
 • Beoordelen van taxatierapporten en de kritisch kijken naar de waarde;
 • Waarde begrippen;
 • Tot stand komen van de waarde (BAR/NAR, DCF);
 • Risico’s van zorgvastgoed herkennen en daarop anticiperen;
 • Risicobepaling;
 • Splitsing tussen wonen enerzijds en cure/care anderzijds;
 • Regelgeving taxateurs (NRVT/REV/RICS Registered Valuer);
 • IFRS artikel 9/regelgeving zorg RJ 655;
 • ECB regelgeving ten behoeve van DNB/NVB;
 • Sector zorg (om de vraag “wat taxeer je dan in de zorg?” te beantwoorden);
 • Voorbeelden van uitgevoerde taxaties en bespreken taxatierapporten.

Module 2:

 • Actuele ontwikkelingen binnen het zorgvastgoed domein (o.a. nieuwbouw, herbestemming, financiering, landelijke ontwikkelingen);
 • De begroting; hoe vooruit te kijken naar uw begroting voor nu en in de toekomst;
 • Exploitatie van zorgvastgoed – optimaliseren van de kosten;
 • Verschillende soorten zorgvastgoed: zorggebouwen, woningen en commercieel vastgoed;
 • Stapeling van financieringen in de zorg;
 • Opstellen van businesscases voor de financiering;
 • Aan welke bouwkundige aspecten dient zorgvastgoed te voldoen wil het interessant zijn voor financiers;
 • Inzicht in hoe banken kijken naar vastgoedfinancieringen in de zorgsector;
 • Rechten en plichten van de zorginstellingen ten opzichte van de (alternatieve) geldverstrekkers;
 • Aan de hand van tools een efficiënte risicoanalyse maken en vertalen naar uw eigen zorginstelling.

 

Trainingskosten

De totale investering voor de training is €575,-.

Indien lid Vastgoed Belang zijn de kosten €475,-.

En is inclusief:

 • koffie/ thee en een verzorgde lunch;
 • voorbereidingsmateriaal;
 • opleidingsmateriaal, zoals hand-outs, literatuur en een map;
 • digitaal deelnamebewijs.

De trainingen van FOI zijn vrijgesteld van btw.

Betaalwijze

In de week voorafgaand aan de training ontvangt u de factuur. Deze wordt digitaal verstuurd. Indien er afwijkende factuurgegevens zijn kunt u dit doorgeven bij uw aanmelding.

Incompany

Vanaf 6 personen kan een incompany opleiding al een financieel voordeel opleveren. Benieuwd naar de kosten voor een incompany opleiding? Vraag HIER een offerte aan.

Studieadvies nodig?

Marleen van de Sande

info@foi.nl
31 (0) 13 - 538 51 20

Mg 1173V3

Neem contact op

 

Docenten bij deze opleiding

Jaap Huurnink

Vanaf 2009 is Jaap Huurnink directeur en medevennoot van FOI. Voor die tijd is hij al geruime tijd actief geweest als trainer en financieringsspecialist binnen FOI. Aanleiding van de stap naar mede-eigenaar van FOI is de sterke kracht van praktische toepasbaarheid/insteek van de aangeboden opleidingen en trainers. ‘Met passie mensen leren wat ze kunnen gebruiken in de dagelijkse financiële praktijk’, is het doel van Jaap. Onderwerpen waarin Jaap zich onder andere gespecialiseerd heeft zijn: liquiditeit en cashflow binnen bedrijven. Jaap is begeleider van verandertrajecten en financieringscoach. Verder is hij ook een inspirerend trainer en spreker.

Zijn werkervaring is opgebouwd van gekwalificeerd economiedocent naar interimwerk als financieringscoach op zakelijk financieringsgebied en het adviseren van banken met problemen op het gebied van interne audits. Dit alles om de kwaliteit van medewerkers en hun financieringsvragen te verbeteren. Jaap is medegrondlegger van trainingen vormgegeven vanuit didactische concepten met als ferm fundament FOI’s Pijleroverzicht. Dat overzicht wordt onder andere door Nederlandse banken ingezet omdat het feilloos financiële risico’s blootlegt.

Bert van Scherpenzeel

De heer van Scherpenzeel is trainer. 

 

Op dit moment zijn er (nog) geen cursusdata ingepland. Neem contact op voor meer informatie.