Home » Cursussen » Cursusaanbod » Leergang zorgvastgoed

Leergang zorgvastgoed

Vastgoed is voor zorgorganisaties een belangrijk onderdeel in de businesscase en exploitatie van de instelling. Het is dé belangrijkste asset. De uitdaging voor hen is in welke mate het mogelijk is om zorgvisie en het vastgoed elkaar te laten versterken. En vanuit die visie keuzes te maken op het gebied van: exploitatie, investeringsbeslissingen en financieren. Mede gegeven de ontwikkelingen in bekostiging, scheiden van wonen en zorg, extramuralisering, reductie van oppervlakte en bijvoorbeeld Wmo. Deze ontwikkelingen hebben allemaal impact op de keuze voor de exploitatie van het zorgvastgoed.

De leergang zorgvastgoed behandeld is bedoeld voor financiële medewerkers en zorgmanagers bij zorginstellingen, maar ook voor financieringsadviseurs en accountmanagers die betrokken zijn bij zorginstellingen. Daarnaast kunnen ook beleggers aansluiten om inzicht te krijgen in de markt van het zorgvastgoed.

De leergang is opgebouwd uit 2 dagen waarin de volgende onderdelen aan bod komen op het gebied van zorgvastgoed; Beheer, Waardering, Financiering en Juridische Aspecten.

Het betreft een unieke opleiding met ervaren sprekers direct uit de zorg(vastgoed)praktijk.

Deze module is onderdeel van de leergang ‘Zorgvastgoed’. Deze leergang bestaat uit 2 opleidingsdagen. Het is natuurlijk ook mogelijk om deze dagen los te volgen.

1. Beheer en waardering van zorgvastgoed

2. Financiering en juridische aspecten van zorgvastgoed

Financiering zorgvastgoed

Deze module geeft je inzage in financieringsvormen en -mogelijkheden bij zorgvastgoed. Speciale aandacht zal uitgaan naar de explosieve groei van non-bancaire financiering in de vastgoedsector, waarbij zorgvastgoed een steeds prominentere plek inneemt.

Deze financieringsmogelijkheden vormen een antwoord op de uitrol van de vastgoedstrategie; op weg naar de gewenste rendement optimalisatie van de vastgoedportefeuille. Het aantrekken van middelen in ‘the crowd’ bij zorgvastgoed geeft méér dan een bijdrage in vastgoedfinanciering.

Juridische aspecten van zorgvastgoed

Tijdens deze module krijg je inzicht in de juridische aspecten van de contractrelaties met de huurder of verhuurder. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de trend dat steeds meer zorginstellingen besluiten om vastgoed te verkopen en terug te huren (sale and leaseback).

Leerdoelen Financiering zorgvastgoed

 • Bancaire vastgoedfinanciers en de zorgfinancieringsmarkt;
 • Actualiteiten inzake alternatieve financiering zorgvastgoed;
 • Businesscases opstellen voor de financiering;
 • Banken en vastgoedfinancieringen in de zorgsector – wat financier je bancair en bij welke instellingen?
 • Gestapeld financieren – wat is het en hoe kan het worden toegepast?
 • Crowdfunding wat is dat - een alternatief voor de financiering van uw zorgvastgoed?
 • Rechten en plichten van de zorginstellingen ten opzichte van de (non-bancaire) geldverstrekkers;
 • Voorbeeldcasus van alternatief gefinancierd zorgvastgoed;
 • Gebruik Tools. Centraal staan de pijleroverzichten non-profit en het pijleroverzicht vastgoed: efficiënte risicoanalyse maken en vertalen naar uw eigen zorginstelling.

Leerdoelen juridische aspecten zorgvastgoed

 • Aandachtspunten en contract structuur bij sale en lease back van zorgvastgoed voor zowel zorgorganisaties als beleggers en ontwikkelaars;
 • Kansen en risico’s bij huurovereenkomsten van zorgvastgoed;
 • Inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het koppelen van de huurovereenkomst en de zorgovereenkomst;
 • Veel praktijkvoorbeelden en cases.

Trainingskosten

De totale investering voor de training is €625,-

Indien lid Vastgoed Belang zijn de kosten €575,-

Indien je de gehele leergang zorgvastgoed wil volgen is de totale investering €1.250,-. Ben je lid van Vastgoed Belang? De kosten zijn dan €1.050,-.

En is inclusief:

 • Voorbereidingsmateriaal
 • Digitaal opleidingsmateriaal
 • Digitaal deelnamebewijs

De trainingen zijn vrijgesteld van BTW.

Op dit moment zijn er (nog) geen cursusdata ingepland. Neem contact op voor meer informatie.