Home » Cursussen » Cursusaanbod » Introductie zorgvastgoed

Introductie zorgvastgoed

 • Datum: 7 maart 2019
 • Duur: 10.00 - 13.00
 • Locatie: Vastgoed Belang, Amsterdam
 • Kosten: €325,- (niet leden). €275,- (leden VGB). Idien je de gehele leergang zorgvastgoed wil volgen is de totale investering €995,-. Ben je lid van Vastgoed Belang? De kosten zijn dan €895,-.
 • PE-punten: 3 (graag vermelden bij aanmelding)

Afgelopen tijd is er veel gebeurd in het zorglandschap. Wijziging van wet- en regelgeving heeft ervoor gezorgd dat zorginstellingen scherpe keuzes moeten maken in doelgroep en bijpassend vastgoed. Investeringsbeslissingen, scheiden van wonen en zorg, extramuralisering, reductie van oppervlakte en bijvoorbeeld Wmo. Hierdoor zijn zorgorganisaties zelf meer verantwoordelijk voor het vastgoed. Hierdoor zijn nieuwe woonvormen voor mensen met een zorgvraag zijn in opmars. Woonvormen die beter zijn afgestemd op de vraag van de zorgvragers en ook meer voor eigen verantwoordelijkheid komen van deze zorgvragers. Je ziet de opkomst van gezondheidscentra en daarnaast wijziging in de opzet en fusies bij ziekenhuizen.

Tijdens deze module krijgt u inzage in het aanbod van en vraag naar zorg gerelateerd vastgoed. We gaan in op de wet- en regelgeving en structuur van het zorglandschap. Daarbij wordt aandacht besteed aan zowel cure als care. Wat is de impact voor zorginstellingen en hoe kunnen zij hier mee omgaan (welke strategie hanteren)? Aandacht gaat uit naar product- en marktcombinaties, en verdienmodellen.

Deze module is onderdeel van de leergang 'Zorgvastgoed'. De leergang bestaat uit onderstaande 4 modules. Deze modules zijn verspreid over 2 dagen. Het is ook mogelijk de losse modules te volgen en dus een keuze te maken voor 1 of meer modules. 

 1. Introductie zorgvastgoed 
  Docent: Robert Muijsers, directeur van Arbol Healthcare real estate
 2. Beheer van zorgvastgoed 
  Docenten: Camiel Rommens, taxateur/senior adviseur bij AAG en Marcel van Wijk, senior adviseur bij AAG
 3. Financiering van zorgvastgoed 
  Docent: Jaap Huurnink, senior docent en directeur FOI
 4. Juridische aspecten van zorgvastgoed 
  Docent: Jeroen Heuving, advocaat bij Lean Lawyers.

 
FOI logo jpg 

Leerdoelen

 • Actuele ontwikkelingen in de regelgeving omtrent zorgvastgoed. 
 • Zorgvastgoed als investeringscategorie
 • Het onderscheid tussen cure en care
 • Inzicht in de keuzes die zorginstellingen dienen te maken en waarvan deze afhankelijk zijn
 • Doelgroepen in zorgvastgoed en inzicht in de wensen;
 • Beleggen in zorgvastgoed
  Impact van de actuele ontwikkelingen op de spelers op de markt van het zorgvastgoed;
 • Valkuilen bij de ontwikkeling en exploitatie van zorgvastgoed;
 • Tips en trucs voor in de praktijk.

Inschrijfmogelijkheden

 • Direct inschrijven
 • Voorinschrijven
 • In company-training
 • 1-op-1-training

 

Meer informatie?

Marleen van de Sande
Tel. 013-5385120
info@foi.nl
Docent: Robert Muijsers – managing director Arbol Healthcare Real Estate
Wij initiëren, ontwikkelen en realiseren specifiek vastgoed en huisvesting voor de gezondheidszorg. Passie, eenvoud en samenwerking zijn voor Arbol kernwaarden. De gezondheidszorg heeft de laatste jaren forse veranderingen ondergaan en staat aan de vooravond van mogelijk nog veel grotere veranderingen. De technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan zó hard dat dit invloed gaat hebben op de zorgorganisaties en daardoor op de vastgoedportefeuilles en gebouwen. Welke gebouwen dienen we te realiseren die toekomstbestendig en alternatief aanwendbaar zijn? Dit is een vraag waar we dagelijks mee bezig zijn. Dit is ons vak!
Datum
Onderwerp
Locatie
Prijs (ex btw)
 
Datum: 07 maart 2019 Tijd: 10:00 uur
Locatie: Kantoor Vastgoed Belang
Prijs (ex btw): Lid: € 275,00 Niet-lid: € 325,00