Home » Cursussen » Cursusaanbod » Financiering en juridische aspecten zorgvastgoed

Financiering en juridische aspecten zorgvastgoed

Financiering zorgvastgoed

Deze module geeft je inzage in financieringsvormen en -mogelijkheden bij zorgvastgoed. Speciale aandacht zal uitgaan naar de explosieve groei van non-bancaire financiering in de vastgoedsector, waarbij zorgvastgoed een steeds prominentere plek inneemt.

Deze financieringsmogelijkheden vormen een antwoord op de uitrol van de vastgoedstrategie; op weg naar de gewenste rendement optimalisatie van de vastgoedportefeuille. Het aantrekken van middelen in ‘the crowd’ bij zorgvastgoed geeft méér dan een bijdrage in vastgoedfinanciering.

Juridische aspecten van zorgvastgoed

Tijdens deze module krijg je inzicht in de juridische aspecten van de contractrelaties met de huurder of verhuurder. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de trend dat steeds meer zorginstellingen besluiten om vastgoed te verkopen en terug te huren (sale and leaseback).

Leerdoelen Financiering zorgvastgoed

 • Bancaire vastgoedfinanciers en de zorgfinancieringsmarkt;
 • Actualiteiten inzake alternatieve financiering zorgvastgoed;
 • Businesscases opstellen voor de financiering;
 • Banken en vastgoedfinancieringen in de zorgsector – wat financier je bancair en bij welke instellingen?
 • Gestapeld financieren – wat is het en hoe kan het worden toegepast?
 • Crowdfunding wat is dat - een alternatief voor de financiering van uw zorgvastgoed?
 • Rechten en plichten van de zorginstellingen ten opzichte van de (non-bancaire) geldverstrekkers;
 • Voorbeeldcasus van alternatief gefinancierd zorgvastgoed;
 • Gebruik Tools. Centraal staan de pijleroverzichten non-profit en het pijleroverzicht vastgoed: efficiënte risicoanalyse maken en vertalen naar uw eigen zorginstelling.

Leerdoelen juridische aspecten zorgvastgoed

 • Aandachtspunten en contract structuur bij sale en lease back van zorgvastgoed voor zowel zorgorganisaties als beleggers en ontwikkelaars;
 • Kansen en risico’s bij huurovereenkomsten van zorgvastgoed;
 • Inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het koppelen van de huurovereenkomst en de zorgovereenkomst;
 • Veel praktijkvoorbeelden en cases.

 

Docent: Jaap Huurnink.

Vanaf 2009 is Jaap Huurnink directeur en medevennoot van FOI. Voor die tijd is hij al geruime tijd actief geweest als trainer en financieringsspecialist binnen FOI. Aanleiding van de stap naar mede-eigenaar van FOI is de sterke kracht van praktische toepasbaarheid/insteek van de aangeboden opleidingen en trainers. ‘Met passie mensen leren wat ze kunnen gebruiken in de dagelijkse financiële praktijk’, is het doel van Jaap. Onderwerpen waarin Jaap zich onder andere gespecialiseerd heeft zijn, liquiditeit en cashflow binnen bedrijven. Jaap is begeleider van verandertrajecten en financieringscoach, ook is hij een inspirerend trainer en spreker.

Zijn werkervaring is opgebouwd van gekwalificeerd economiedocent naar interimwerk als financieringscoach op zakelijk financieringsgebied, en het adviseren van banken met problemen op het gebied van interne audits. Dit alles om de kwaliteit van medewerkers en hun financieringsvragen te verbeteren. Jaap is mede grondlegger van trainingen vormgegeven vanuit didactische concepten met als ferm fundament FOI’s Pijleroverzicht, dat door o.a. Nederlandse banken wordt ingezet omdat het feilloos financiële risico’s blootlegt.

Trainingskosten

De totale investering voor de training is €625,-

Indien lid Vastgoed Belang zijn de kosten €575,-

Indien je de gehele leergang zorgvastgoed wil volgen is de totale investering €1.250,-. Ben je lid van Vastgoed Belang? De kosten zijn dan €1.050,-.

En is inclusief:

 • Voorbereidingsmateriaal
 • Digitaal opleidingsmateriaal
 • Digitaal deelnamebewijs

De trainingen zijn vrijgesteld van BTW.

Inschrijfmogelijkheden:

 

 

Op dit moment zijn er (nog) geen cursusdata ingepland. Neem contact op voor meer informatie.