Home » Cursussen » Cursusaanbod » Analyse van een bouwbedrijf

Analyse van een bouwbedrijf

Over de opleiding Analyse van een bouwbedrijf

Het analyseren van bouwbedrijven vergt een goed inzicht in de opbouw van projectadministratie, omzet, kosten en balansposten. Financieel management en een juiste calculatie door de organisatie is van essentieel belang bij een bouwbedrijf. Dit is complexer en specialistischer dan bij andere ondernemingen. Je moet weten hoe zaken in de administratie worden verantwoord en wat het betekent. Ook moet je weten op welke wijze winst van projecten wordt verantwoord en in welke periode, om te beoordelen of het resultaat niet te goed wordt gepresenteerd.

Hoe beoordeel je als adviseur de cijfers en de financierbaarheid van een bouwbedrijf, maar nog belangrijker het MIS, de KPI’s en de projectadministratie? Welke gegevens heb je daarvoor nodig van de klant?

Deze vragen worden tijdens de opleiding behandeld. Ook de post onderhanden werk, die je op diverse plekken in de jaarrekening van een bouwbedrijf tegen komt wordt uitgebreid behandeld. Op welke wijze komt dit terug in de jaarrekening en welke impact heeft dit op op de balans/ solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit en kasstromen? Welke risico's schuilen er in deze post?

Leerdoelen

 • Analyseren van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit bij een bouwbedrijf.
 • Kunnen benoemen en analyseren van de KPI’s van een bouwbedrijf.
 • Onderhanden werk, opbouw, waardering, begrijpen van de mutaties en ook de impact hiervan op de kasstroom van het bedrijf.
 • Oordeel vormen over het financieel management en MIS van het bouwbedrijf.
 • Winstneming/ winststuring bij een bouwbedrijf kunnen beoordelen en herkennen.
 • Juiste gegevens opvragen bij de klant (lopende projecten, calculaties, OHW lijsten).
 • Oordeel kunnen geven over de toekomst van het bouwbedrijf.
 • Inrichten van een financiering voor een bouwbedrijf (structuur, covenants, monitoring).

Trainer - Jaap Huurnink

Vanaf 2009 is Jaap Huurnink directeur en medevennoot van FOI. Voor die tijd is hij al geruime tijd actief geweest als trainer en financieringsspecialist binnen FOI. Aanleiding van de stap naar mede-eigenaar van FOI is de sterke kracht van praktische toepasbaarheid/insteek van de aangeboden opleidingen en trainers. ‘Met passie mensen leren wat ze kunnen gebruiken in de dagelijkse financiële praktijk’, is het doel van Jaap. Onderwerpen waarin Jaap zich onder andere gespecialiseerd heeft zijn, liquiditeit en cashflow binnen bedrijven. Jaap is begeleider van verandertrajecten en financieringscoach, ook is hij een inspirerend trainer en spreker.

Zijn werkervaring is opgebouwd van gekwalificeerd economiedocent naar interimwerk als financieringscoach op zakelijk financieringsgebied, en het adviseren van banken met problemen op het gebied van interne audits. Dit alles om de kwaliteit van medewerkers en hun financieringsvragen te verbeteren. Jaap is mede grondlegger van trainingen vormgegeven vanuit didactische concepten met als ferm fundament FOI’s Pijleroverzicht, dat door o.a. Nederlandse banken wordt ingezet omdat het feilloos financiële risico’s blootlegt.

Trainingskosten

De totale investering voor de training is €495,-.

Indien lid Vastgoed Belang zijn de kosten €445,-

En is inclusief:

 • Voorbereidingsmateriaal
 • Digitaal opleidingsmateriaal
 • Digitaal deelnamebewijs

De trainingen zijn vrijgesteld van BTW.

 

Op dit moment zijn er (nog) geen cursusdata ingepland. Neem contact op voor meer informatie.