Twitter (@vastgoed_belang)

Volg ons op Twitter

Cursussen

Volledige planning (in totaal 7 cursussen)

Nieuws

 • Betreft openingstijden kantoor Vastgoed Belang

  21 juli

  Ter informatie:

  Vrijdag 29 juli en vrijdag 5 augustus is het kantoor van Vastgoed Belang gesloten.

  Tijdens de maanden juli en augustus 2016 is het kantoor van Vastgoed Belang telefonisch beperkt bereikbaar.

  Heeft u een vraag of wilt u iets bestellen? Stuur ons dan een e-mail naar info@vastgoedbelang.nl

  Lees meer >
 • Huurwoningsector opnieuw zwaarder belast?

  19 juli

  Minister Blok wil de kosten van de Huurcommissie, die nu door het Rijk betaald wordt, voor het grootste deel voor rekening van verhuurders laten komen.

  Vastgoed Belang is pertinent tegen het voorstel van de minister om de verhuurder op te laten draaien voor de kosten van dit instituut. Het zou wederom betekenen dat de verhuurder te maken krijgt met een extra stapeling van belastingen.

  Lees meer >
 • Bemiddeling nieuw alternatief bij Huurcommissie

  12 juli

  De Huurcommissie is in de regio Den Haag gestart met een proef rond bemiddeling. Naast de bestaande manier van geschilbeslechting, gaat de Huurcommissie ook bemiddelen tussen verhuurder en huurder. Het doel is om een conflict tussen partijen sneller tot een oplossing te brengen en het niet tot een formele procedure te laten komen.

  Lees meer >
 • Vermogensrendementsheffing en erfpachtstelsel

  29 juni

  De inmiddels in Noorwegen wonende belanghebbende heeft tegen de aan hem opgelegde aanslag vermogensrendementsheffing in box 3 IB over het jaar 2011, bezwaar, beroep en cassatie ingesteld. Zijn grieven richtte zich met name tegen het forfaitair rendement van 4%. Belanghebbende voerde aan dat de woning niet wordt verhuurd zodat geen sprake is van behaald rendement waarover belasting kan worden geheven. De heffing leidt aldus de belanghebbende voor hem tot een buitensporig hoge last. Advocaat – Generaal (AG) Niessen volgde belanghebbende daarin en adviseerde de Hoge Raad om het beroep gegrond te verklaren. Helaas heeft de Hoge Raad dat advies van de AG niet gevolgd.

  Lees meer >
 • Steengoed nr 2 2016 staat online voor onze leden

  23 juni

  Met in dit nummer onder andere:

  - 2015, een goed lobbyjaar voor Vastgoed Belang
  - Leegstandsbeheerder: 'Nieuwe woningwet leidt tot verdienkansen'
  - Opinie: 'Volkshuisvestingsbeleid gemeenten moet op de schop'
  - Erfpachtregeling Amsterdam herzien

  Lees meer >
Meer nieuwsberichten